Ако докладната записка бъде подкрепена, в бюджета няма да влязат 115 000 лева. Снимка Архив Черноморие-бг

Ако докладната записка бъде подкрепена, в бюджета няма да влязат 115 000 лева. Снимка Архив Черноморие-бг

Таксиметровите превозвачи във Варна да бъдат освободени от плащане на такси към общината за периода от 1-ви юни 2020 г. до 31-ви декември 2021 г. Това предлага в своя докладна записка председателят на Общинския съвет Тодор Балабанов. Докладната записка е в подкрепа на един от пряко засегнатите от пандемията от COVID-19 браншове.

"С тези облекчения ще помогнем на таксиметровите превозвачи, които по време на извънредното положение отчетоха сериозен отлив на клиенти и продължават да изпитват затруднения. За този бранш към момента не са предприети мерки за справяне с кризата. Общинският съвет няма правомощия да удължава срока на издадените разрешения за таксиметров превоз, каквото беше искането на превозвачите, но можем да ги освободим от плащането на такси", обясни Балабанов, който е общински съветник от ГЕРБ.

Предвижда се да отпадне таксата на издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, която е 30 лева за една година. Превозвачите ще бъдат освободени и от плащане на такса за издаване на холограмни стикери на стойност 15 лева годишно.

По предварителни изчисления за периода от 1-ви юни 2020 г. до 31-ви декември 2021 г. в общинската хазна няма да влязат около 115 000 лева. "Тази сума няма да окаже значително неблагоприятно въздействие върху бюджета на община Варна. Същевременно с  колегите от ГЕРБ сме на мнение, че с предложените мерки ще подпомогнем бранша в този труден момент", добави председателят на местния парламент.

Предложението ще бъде разгледано на предстоящо заседание на Постоянната комисия по финанси и бюджет. За да влезе в сила, то трябва да бъде подкрепено на заседине на Общинския съвет.