300 животни живеят във варненския зоопарк. Снимка Зоопарк Варна

300 животни живеят във варненския зоопарк. Снимка Зоопарк Варна

Тридневна работна среща на зоопарковете в България се провежда в периода от 25-ти до 27-ми септември в сградата на варненския зоокът. Поканени за участие са представители на 19 зоопарка от страната, от Спасителния център с. Баня, от Института по рибни ресурси и аквариума, както и представители на Министерството на околната среда и водите.

Основните теми на форума са "Организация и работа на Българската асоциация на зоопарковете и аквариумите" (БАЗА); "Лицензиране на зоопарковете – нормативна уредба, обмен на диви животни", с лектор Валери Георгиев, началник отдел "Биологично разнообразие" в Министерството на околната среда и водите; "Партньорства със зоопарковете от Европа, тенденции и виждания за развитието на зоопарковете"; представяне дейността на Спасителния център "Защита на костенурки" - село Баня, с лектор Иво Иванчев и др.