Срещата се проведе заедно с представители на други съвети. Снимки ПГТ проф. д-р Асен Златаров

Срещата се проведе заедно с представители на други съвети. Снимки ПГТ проф. д-р Асен Златаров

Виктория Веселинова Василева и Даниела Николаева Миндова - представители на Ученическия съвет в бургаската Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" участваха в среща, която бе организирана от Младежките омбудсмани на община Бургас и отдел "Превенция и младежки политики" към Община Бургас.

На събитието те се срещнаха с членове на други ученически съвети, обмениха опит и споделиха добри успешни практики. Бяха обсъдени предстоящи общи инициативи и стратегии за подобряване на образователната среда и ученическия живот. Учениците бяха разделени на работни групи и дискутираха въпроси, свързани с актуалните проблеми, които вълнуват младежите. Осъществено бе тясно сътрудничество между младите хора в града и бе коментирано реалното участие на младежката бургаска общност във вземането на решения, както и реализацията на съвместни проекти.

Галерия