Плажът в Свети Влас се радва на туристи предимно през почивните дни. Снимка Черноморие-бг

Плажът в Свети Влас се радва на туристи предимно през почивните дни. Снимка Черноморие-бг

Министерският съвет реши да бъде прекратена процедурата за предоставяне на концесия за морски плаж "Робинзон" в община Несебър. Мотивите за решението са, че със заповед на началника на Службата по геодезия картография и кадастър-Бургас е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на град Свети Влас, с което имотът, представляващ морски плаж "Робинзон", е съществено изменен. Размерът на активната плажна площ също се различава от този на обекта в процедурата.

Промяната е твърде съществена, което поставя необходимостта за новия обект - морски плаж, да бъдат извършени всички изискуеми от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие дейности по възлагане на концесията. Гореспоменатите причини правят невъзможно продължаването на процедурата за възлагане на концесия за морски плаж "Робинзон".