Обектите са разположени в имот публична държавна собственост. Снимки Областна управа

Обектите са разположени в имот публична държавна собственост. Снимки Областна управа

Премахнаха три бунгала в парк "Росенец". Със заповед на областния управител Мария Нейкова днес комисия от Областна администрация Бургас извърши фактическо изземване на трите преместваеми обекта заедно с движимите вещи в тях, разположени неправомерно и без необходимите разрешения в имот – публична държавна собственост. Преместваемите обекти представляват постройки с размери: 45 кв.м., 27 кв.м. и 14 кв.м., използвани като спално помещение, склад и пункт за видеонаблюдение.

Изземването се извърши със съдействието на органите на Областна дирекция на МВР - Бургас.

В присъствието на комисията и органите на реда ключар отвори помещенията, експертите описаха движимите вещи, смениха бравите и бяха поставени обозначителни знаци за забрана за влизане отново в тях.

За констатираните нарушения е съставен протокол.

Галерия