През април в Бургас и региона са функционирали 113 места за настаняване с 10 и повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други. Снимка Петя Добрева

През април в Бургас и региона са функционирали 113 места за настаняване с 10 и повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други. Снимка Петя Добрева

20.6% ръст на български туристи и 19.9% на чужди туристи е отчетен през април, сочат данни на Националния статистически институт. Броят на пренощувалите туристи в местата за настаняване в област Бургас през април се увеличава с 19.7% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 28.0 хиляди, като е отчетено увеличение както при българските граждани, така и при чуждестранните. Българите, нощували в местата за настаняване през април 2023 г., са 18.7 хиляди и са реализирали средно по 2.3 нощувки. Чуждите граждани са 9.3 хил. и са реализирали средно по 2.5 нощувки, като 75.5% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април 2023 г. е 14.4%, като се увеличава с 2.6 процентни пункта в сравнение с април 2022 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 15.2%, следват местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 14.4%, и с 3 звезди - 12.8%.

През април 2023 г. в област Бургас са функционирали 113 места за настаняване с 10 и повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 6.7 хиляди стаи и 15.6 хиляди легла в тях. В сравнение с април 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 5.6%, докато броят на леглата в тях намалява с 0.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта през април 2023 г. е 66.3 хиляди или с 21.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 61.3%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През април 2023 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 78.3% от общия брой нощувки на чужди и 38.6% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 11.1% от нощувките на чужди и 14.7% - на български граждани, докато останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 10.6 и 46.7%.