Вторият етап от разрешителното е за изграждане на комплекс. Снимка Черноморие-бг

Вторият етап от разрешителното е за изграждане на комплекс. Снимка Черноморие-бг

Окръжна прокуратура - Бургас образува досъдебно производство за нарушени служебни задължения при издаване на Разрешение за строеж №100/10.09.2018 г. на името на "Алепу вилидж" АД. Досъдебното производство е образувано за това, че през месец септември 2018 година, действайки в качеството си на длъжностно лице същото нарушило служебните си задължения при издаване на Разрешително за строеж №100/10.09.2018 г. на името на "Алепу вилидж" АД. Посоченото разрешително е издадено за курортен комплекс "Алепу вилидж" (етапно строителство) - първи етап "Укрепване на свлачище", втори етап - "Курортен комплекс", находящ се местността "Алепу", землище на град Созопол, с цел да бъде набавена облага за други лица, като от тези действия могат да настъпят немаловажни вредни последици. Така посочените действия осъществяват състав на престъпление по чл.282, ал.1 от Наказателния кодекс.

Окръжна прокуратура – Бургас е разпоредила да бъдат изискани незабавно от Община Созопол заверени копия на издадените по този казус разрешения за строеж. Указано е да бъде изискана  и цялата документация, отразяваща резултатите от извършени проверки на място от РДНСК – Бургас, както и доклад от Началника на дирекцията. Разпоредено е също така да бъдат разпитани всички лица, имащи отношение към предмета на досъдебното производство. Постановено е в хода на разследването да бъдат извършени и други действия, сред които назначаването на тройна техническа експертиза, съдебно-оценъчна експертиза и екологична такава.