Бенчо Бенчев е водач на листата на местна коалиция "Ние, Гражданите". Снимка Лина Главинова

Бенчо Бенчев е водач на листата на местна коалиция "Ние, Гражданите". Снимка Лина Главинова

Районната прокуратура в Бургас внесе обвинителен акт срещу Бенчо Бенчев (водач на листата за общински съветници на местна коалиция "Ние, Гражданите" б.р.). Той е обвинен за това, че в периода от 2-ри август до 4-ти август 2018 година в Република Гърция и Република Турция, спомогнал Димитър Ж. да избегне и да бъде осуетено спрямо него наказателно преследване, като на 2-ри август е транспортирал с лек автомобил Димитър Ж. от град Солун, Република Гърция, през границата между Република Гърция и Република Турция, до град Истанбул и за периода 2-4 август му предоставил за ползване стая в хотел "Рамада", която била резервирана на името на Бенчо Бенчев. Престъплението е по чл. 294, ал.1 от Наказателния кодекс.

Бенчо Бенчев е обвинен и за това, че е установено на 5-ти август 2018 година в град Бургас, че в дома му, в спално помещение е държал 57 броя фабрични патрони, представляващи боеприпаси по смисъла на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ), без да има за това разрешително, изискуемо съгласно ЗОБВВПИ – престъпление по чл.339, ал.1 от Наказателния кодекс.

Бенчо Бенчев е обвинен и за това, че на 5-ти август 2018 г. в град Бургас, в дома си, в спалното си помещение е държал огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, както следва: в гардероб – огнестрелно оръжие – ловна карабина и 100 броя боеприпаси за същото огнестрелно оръжие, за чието съхранение е имал издадено разрешително за съхранение, но не е взел необходимите мерки за сигурност и особено мерките предвидени в надлежните правилници, наредби или инструкции, а именно чл.98, ал.1 от ЗОБВВПИ - "Огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях се съхраняват в метални каси, неподвижно закрепени, снабдени със секретно заключващи се устройства – за физическите лица на постоянния им адрес".

В метална каса са открити огнестрелни оръжия - три пистолета "Байкал - 442" и 90 броя боеприпаси за посочените пистолети, за което е имал разрешително за съхранение, издадено на търговското дружество "Бенмар" ЕООД - град Бургас, но не е взел необходимите мерки за сигурност и особено мерките предвидени в надлежните правилници, наредби или инструкции, а именно чл.98, ал.1 от ЗОБВВПИ - "Огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях се съхраняват в метални каси, неподвижно закрепени, снабдени със секретно заключващи се устройства – за физическите лица на постоянния им адрес". Престъплението е по чл.338, ал.1 от Наказателния кодекс.

Очаква се Районен съд – Бургас да насрочи дата за провеждане на разпоредително заседание по делото.