Заседанието на местния парламент е насрочено за днес, 5-ти декември. Снимка Авторът

Заседанието на местния парламент е насрочено за днес, 5-ти декември. Снимка Авторът

Променят състава на постоянните комисии в Общинския съвет в Несебър. Това ще стане на заседание на местния парламент, което ще се проведе днес, 5-ти декември. Сотир Наумов може да бъде избран за председателят на Комисията по образование и култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейност, а Христо Яръмов – за заместник-председател. Красимир Мавров може да бъде избран за заместник-председател в Комисията по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми и за член  в Комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда.

Венелин Ташев може да бъде избран за член на Комисията по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми и го освобождават от състава от Комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда.

Недялко Йорданов може да бъде избран за член на Комисията по образование и култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности и за член в Комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда.

Благой Филипов може да бъде избран за заместник-председател в Комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда.

Предложенията са от председателя на Общинския съвет – Несебър Румен Кулев.

Текст Максим Момчилов