Терените, държавна собственост, които са част от Поморийското езеро са предоставени за безвъзмездно управление на Община Поморие през 2012 година

Терените, държавна собственост, които са част от Поморийското езеро са предоставени за безвъзмездно управление на Община Поморие през 2012 година

Проверяват състоянието на Поморийското езеро. Проверката е разпоредена със заповед на областния управител Мария Нейкова. Експерти от Областна администрация Бургас, РИОСВ, Басейнова дирекция, ИАРА и Областна дирекция на МВР ще извършат съвместна проверка в присъствието на представител на Община Поморие за начина на ползване и управление на езерото и поземлените имоти, попадащи около него.

Проверката е предизвикана по сигнали на граждани до областния управител.

С Решение на Министерския съвет и последвал договор през 2012 г. на Община Поморие е предоставено безвъзмездно правото на управление върху имотите – публична държавна собственост, представляващи част от Поморийско езеро. Музеят на колта, който е изграден на езерото бе обновен през пролетта на 2013 година. Дейностите бяха извършени по проект "Поморие - туристическа атракция - град на солта, древна история и традиции", който бе финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013" и е на стойност 1 880 705 лева.

При установяване неизпълнение на договора ще се предложат предписания и препоръки, доколкото констатираното не представлява основание за прекратяване на договора или други последващи действия.