Проверката е разпоредена от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова

Проверката е разпоредена от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова

Проверяват строеж на плаж в "Ахтопол север - източна зона". Инспекцията е разпоредена от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и е извършена от служители на РДНСК Бургас. Тя е извършена на място и по документи в кметство Ахтопол.

Проверяващите установиха, че концесионерът на плажната ивица - фирма "Л - Петрол Инвестмънт" ООД – София, е положил бетонови основи и е започнал частично изграждане на метална конструкция за преместваем обект, включен в одобрената от Министерството на туризма схема за разполагане на преместваеми обекти.

Проверката в кметство Ахтопол на техническата документация, включително задължителното разрешение за поставяне на обекта, продължава.