Мариан Аврам - президент на Националната агенция по рибарство и аквакултури в Румъния (в средата вляво) поздравява Христо Панайотов - изпълнителен директор на ИАРА България. Снимки ИАРА

Мариан Аврам - президент на Националната агенция по рибарство и аквакултури в Румъния (в средата вляво) поздравява Христо Панайотов - изпълнителен директор на ИАРА България. Снимки ИАРА

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Христо Панайотов и служители на агенцията взеха участие в координационна среща с директора на Агенцията по рибарство и аквакултури в Румъния. Срещата се проведе в град Констанца, като в нея участваха и представители на научните институти от двете страни, които са отговорни за провеждане на изследвания в Черно море.

По време на срещата бяха обсъдени съвместните мерки, които двете страни трябва да изпълнят, за да се осигури продължаване на изключението от задължението за разтоварване на калкан при риболова с хрилни мрежи в Черно море.

На заседанието бяха координирани дейностите, произтичащи от рамката за събиране на данни, които осигуряват набор от научни и социално-икономически данни за секторите рибарство, аквакултури и рибопреработвателната промишленост.

В тясно сътрудничество бяха обсъдени и съвместни контролни дейности по отношение на риболова в Черно море. Те се осъществяват с подкрепата и на Европейската агенция за контрол в рибарството и представители Европейската агенция за гранична и брегова охрана – FRONTEX.

Галерия