Градините трябва да отворят, когато са готови за това, но не по-късно от 1-ви юни. Снимка Архив Черноморие-бг

Градините трябва да отворят, когато са готови за това, но не по-късно от 1-ви юни. Снимка Архив Черноморие-бг

Разрешиха отварянето на яслите и детските градини в цялата страна. Това става със заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. Тя влиза в сила от 22-ри май при спазване на санитарно-хигиенните изисквания и противоепидемичните мерки. С организацията по отварянето на градините се натоварват кметовете на общините. Те трябва да решат кога ще отворят градините. Това трябва да стане до 1-ви юни. "Има готовност някои от градините в София, сред които и частните градини, които ще отворят още на 22-ри май", каза министърът на образованието Красимир Вълчев. "Ако може децата да останат у дома, нека да останат. 38% от родителите са изявили желание да пуснат децата си, 30% се колебаят. Пускането на децата на градина няма да бъде обвързано със социално - икономически помощи", допълни министър Вълчев.

"На родителите няма да се изисква да предоставят медицинска бележка по Наредба 3. Отчитайки ситуацията няма да се изисква такава бележка, за да предотвратим струпване на деца и родители пред лекарските кабинети и за да не затрудняваме отварянето на яслите и градините. Първият ден ще бъде измервана температурата на децата с живачен термометър. А родителите ще подпишат декларация за информирано съгласие и споделена отговорност, че доброволно пускат децата си на ясла или градина", допълни министър Ананиев.

Ще има дистанция между родители и персонал, но не може да има дистанция между децата и децата и медицинските сестри и учителите в яслите и градините си. Персоналът ще работи с лични предпазни средства - маски или шлемове. Ще бъдат тесвани за корона вирусна инфекция работещи в градините. Това обаче ще става на групи от 1000 души.

Градините и яслите не работят от 16-ти март, след като на 13-ти март бе въведено извънредно положение в страната.