Зам.-кметът в Община Бургас Весна Балтина показа на място как изглежда рекултивираното депо. Снимки Черноморие-бг

Зам.-кметът в Община Бургас Весна Балтина показа на място как изглежда рекултивираното депо. Снимки Черноморие-бг

Рекултивираха депото за неопасни отпадъци край село Братово. Проектът бе изпълнен от Община Бургас и се финансира по Оперативна програма "Околна среда". Дейностите по рекултивацията на депото обхващат площ от 120 дка. Проектът вече е реализиран, като са спазени необходимите изисквания за целта.

Успоредно с това започва да функционира втората фаза - регионално депо "Братово - Запад" - клетка 2. Депото обслужва девет общини - Бургас, Средец, Камено, Руен, Сунгурларе, Карнобат, Айтос, Несебър и Поморие. Проектът включва изграждане на ретензионен басейн за инфилтратни води РБ2, довеждаща  и обслужваща инфраструктура на клетка 2, отводнителна площадкова инфраструктура за бъдещата клетка 3.

Зам.-кметът по екология и европейски политики Весна Балтина показа на място как изглежда рекултивираното депо и новата клетка, в която ще бъдат депонирани отпадъците на деветте общини.

Галерия