Реставрацията ще бъде възможна по проект, който Общината е спечелила. Снимката е илюстративна

Реставрацията ще бъде възможна по проект, който Общината е спечелила. Снимката е илюстративна

Община Бургас ще даде възможност всеки желаещ да ренови старите си мебели, с които не иска да се раздели поради сантиментални причини. Това ще стане факт в Демонстрационния център за ремонт и повторна употреба на мебели, който ще бъде изграден на Депото за отпадъци в Братово.

Създаването на центъра е предвидено по проекта с бенефициент Община Бургас "Прилагане на модел за управление на едрогабаритни отпадъци от бита на територията на община Бургас". Той се изпълнява по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020", съфинансирана от ЕФРР, Приоритетна ос "Отпадъци", Договор за БФП BG16M1OP002-2.009-0060-C01 от 25.08.2020 г.

Демонстрационният център ще бъде изграден като конструкция от 3 модула: два  модула ще се използват като работилница и място за подготовка на мебелите или части от тях за повторна употреба. Третият модул ще се използва за склад и за съхраняване на готовите мебели или нови продукти преди да бъдат извозени до шоурум/изложение/магазин за мебели втора употреба.

Транспортирането на мебелите ще бъде безплатно след заявка от страна на гражданите.

След постъпване в Центъра на старите мебели, първо ще бъде направен анализ на състоянието им и възможностите за реновиране и ремонт.  Ще се обследват конструктивните елементи, подвижност, амортизация и ще се изготвя проект за укрепване и повишаване на устойчивостта на изделието. За всяко изделие ще се разработва 3D визуализация, както и подробна спецификация на заложените материали и описание на технологията на изпълнение, за да могат собствениците на мебелите да добият представа как ще изглеждат след ремонта.

 В интересната инициатива ще се включат и представители на Националната художествена академия от специалности "Реставрация", "Рекламен дизайн", "Индустриален дизайн", "Дизайн за детската среда", които ще помагат с идеи и  професионални проекти и съвети.

Всички мебели, които влизат в Центъра за ремонт ще се теглят и ще се води регистър със снимки и история за всеки артикул. Регистърът освен за отчетност ще служи и като източник на информация за отчитане на количествата предоставени за повторна употреба и ремонт мебели.