Сградата на храма е с изключителна архитектурна стойност

Сградата на храма е с изключителна архитектурна стойност

Фасадата да катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" в Бургас ще бъде реставрирана през следващата година. Целта е да бъде консервирана и защитена каменната зидария на над 100-годишния храм. Предвижда се възстановяване на облицовката от айтоски камък, корнизите, ордерните елементи и украсата по сградата, върху които времето и атмосферните условия са оставили своя разрушителен отпечатък.

Заедно с фасадната реставрация и възстановяването на автентичния външен вид, ще бъде монтирано художествено осветление, което да подчертае характерните елементи и да експонира атрактивно църквата и в тъмната част на денонощието. В проекта е заложено осигуряването на възможност за озвучаване на прилежащото пространство при провеждане на храмови събития.

Във всеки европейски град главният катедрален храм, освен духовен дом, е една от най-разпознаваемите, посещавани и снимани от туристите забележителности. Църквата "Св. св. Кирил и Методий" не прави изключение - тя е сграда с изключителна архитектура, важна част от миналото, настоящето и бъдещето на Бургас. Обновеното площадно пространство между него и едноименното най-старо бургаско училище, което през 2019-та навърши 150 години, е удобно за провеждане на общоградски събития.

Димитър Николов поема ангажимент през следващите години в този градски район, наред с фасадната реставрация на църквата, да бъде ремонтирана улица "Св. св. Кирил и Методий", да бъде изградена пристройка към СУ "Св. св. Кирил и Методий" и цялостно обновление да претърпи съседната "Алеко Константинов", която да се превърне в арт уличка със занаятчийски павилиони и малко кафене.