Елка Стоянова отново оглави РИК Бургас. Снимка Лина Главинова

Елка Стоянова отново оглави РИК Бургас. Снимка Лина Главинова

Централна избирателна комисия утвърди състава на Районна избирателна комисия - Бургас за изборите за членове на Европейския парламент от Република България. Комисията се състои от 19 члена. Неин председател е Елка Стоянова, зам.-председатели - Антон Стоянов и Емине Иляз, а секретар е Георги Михов. Според Решение 29-ЕП/02.04.2019 на ЦИК, комисията в Бургас встъпва в длъжност на 6-и април. Първото си заседание РИК ще проведе на 7-и април (неделя). 

Комисията ще се помещава в сградата на Областна администрация Бургас, зала ет. 1. Актуална информация за заседанията, дневния ред и решенията на РИК ще бъде публикувана на www.rik02.cik.bg.