Ако докладната записка бъде приета, от есента двете гимназии ще имат собствени сгради. Снимка Община Бургас

Ако докладната записка бъде приета, от есента двете гимназии ще имат собствени сгради. Снимка Община Бургас

Рокади в Бургас, за да намерят сгради на две гимназии. От есента ще се сложи край на дългогодишната сага със сградата, която делят две училища - Гимназия с преподаване на английски език "Гео Милев" и Гимназия с преподаване на немски език "Гьоте". Това ще стане с преместване на две училища. ГПАЕ "Гео Милев" ще се настани в сградата на СУ "Добри Чинтулов" в комплекс "Изгрев", а СУ "Добри Чинтулов" ще дели една сграда със СУ "Йордан Йовков", която също се намира в "Изгрев".

След толкова много години сега има съгласието на ръководствата, учителските синдикати, учители, ученици и родители. По този начин ще се разреши един дългогодишен проблем, съобщиха от Община Бургас.

Докладната записка, касаеща оптимизиране на сградния фонд, който ползват СУ "Добри Чинтулов", "Йордан Йовков", ПГАЕ "Гео Милев" и ПГНЕ "Гьоте", ще бъде разгледана на предстоящата сесия на Общински съвет - Бургас. Преместването може да стане факт, след като докладната записка бъде приета на сесия на местния парламент.

От 34 години Английската гимназия дели една сграда с Немската в "Зорница". Общият брой на учениците, които се обучават там е 1600 деца в 60 паралелки. Ограниченият капацитет на сградата и пренаселеността в нея водят до невъзможност за провеждане на нормален учебен процес. Учебните занятия се водят на двусменен режим с намалени междучасия, а времето между двете смени е едва 20 минути. Трудности се срещат при провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт, тъй като сградата разполага само с един физкултурен салон.

В докладната записка се посочва, че само в ГПАЕ "Гeо Милев" в момента се обучават 800 ученици, а общият брой на децата в СУ "Йордан Йовков" и СУ "Добри Чинтулов" е 600. В същото време капацитетът на сградния фонд на СУ "Йордан Йовков" е достатъчен да поеме учениците и на двете училища на едносменен режим на обучение, като всяко училище запази своята самостоятелност.

Разпределението на класните стаи ще се извърши от комисия, назначена от кмета на община Бургас Димитър Николов, включваща представители на Община Бургас, Регионалното управление по образование, СУ "Йордан Йовков" и СУ "Добри Чинтулов".

Освен с достатъчен брой учебни стаи и кабинети, сградата на СУ "Йордан Йовков" разполага още с голям физкултурен салон, училищен стол и възможност за обособяване на самостоятелни входове за двете училища, като официалния вход остане за СУ "Йордан Йовков", а вторият вход, който е срещу ДГ "Веселушко", да бъде на СУ "Добри Чинтулов".

Регионалният център за подкрепа на приобщаващото образование в сградата на СУ "Йордан Йовков", ще се премести в тази на СУ "Добри Чинтулов", а за обезпечаване на профилираната подготовка на учениците с профил "Музика" от СУ "Добри Чинтулов" ще бъдат предоставени за ползване кабинетите на Центъра за подкрепа на личностното развитие в павилиона на ДГ "Веселушко", като последните ще бъдат превърнати в модерен център по музика и хореография.

Предложението на градоначалника включва предоставяне на 30 000 лева на СУ "Добри Чинтулов" и 40 000 лева на ПГАЕ "Гео Милев" за преместването и необходимите ремонти.

Към докладната записка са приложени още положителните становища на РУО - Бургас и на директорите на СУ "Добри Чинтулов", "Йордан Йовков", ПГАЕ "Гео Милев", ПГНЕ "Гьоте" и ЦПЛР - Бургас.