За предстоящата 2019/2020 г. в момента се подготвят документи и се обмисля коя от специалностите в гимназията да бъде новата иновативна, каза Роза Желева. Снимка Архив Черноморие-бг

За предстоящата 2019/2020 г. в момента се подготвят документи и се обмисля коя от специалностите в гимназията да бъде новата иновативна, каза Роза Желева. Снимка Архив Черноморие-бг

Инж. Роза Желева е родена на 8-ми декември. Завършва средното си образование в ТХВП в град Пловдив. Дипломата за висше образование получава във ВТУ "Ангел Кънчев" в Русе, специалност "Електронна техника и микроелектроника". През 1993 година започва работа в ПГМЕЕ в Бургас като механик, учител по електроника. През 2006 година е избрана за помощник-директор на гимназията, а от 2010 година, след спечелен конкурс, е директор на ПГМЕЕ.

От следващата учебна година 2019/2020 г. там ще се обучават ученици в най-новата специалност - "Авиационен техник". Тя ще е единствена по рода си в областта. Разкриването на специалността ще стане след решение на Министерството на образованието.

В гимназията разработват план прием и програма за обучение. Кандидатстването ще става след завършен VII клас и успешно издържани изпити по математика и български език и литература. Освен специалните предмети, ще се учи засилено и чужд език. Избралите да изучават тази специалност ще придобият квалификация за авиационен техник, ще могат да работят в производството на авиационна техника и компоненти за гражданската авиация, в ремонтни бази у нас и в чужбина.

 

- Г-жо Желева, всяка година ръководената от Вас Професионална гимназия по мехоноелектротехника и електроника предприема нови предизвикателства. От следващата година ще обучавате и специалисти за авиацията. Това ли е правилната формула за едно учебно заведение?

- Мнението на повечето български ученици е, че в училище е скучно и безинтересно. Затова трябва да има нов тип учене и нов тип учители, които да преподават по изцяло нов начин. Бургаската Професионална гимназия по мехоноелектротехника и електроника, известна още като Механото, е сред първите иновативни училища в страната. Преподавателите комбинира традиционното образование с модели за развитие на социални компетенции или така наречените "меки умения", с които да бъдат конкурентно способни и добри специалисти.

Ето един пример. Предметът "Немски език" е сочен като един от най-трудните за учениците в гимназията ни, според г-жа Николова, която е старши учител по немски език в нашата гимназия и преподавател по предмета на първата ни иновативна паралелка "Мехатроника". Тя призна, че за нея е голямо предизвикателство да направи този предмет интересен за учениците и социалните компетенции й позволяват да прави подобни неща, с които да проверява, провокира учениците да говорят и разсъждават по теми, които реално са част от нашия живот и са пряко свързани с живота в нашето училище. Според нея, работата в екип е изключително трудно умение дори и за възрастните.

- Вие вече за втора година сте Иновативно училище. С какво Ви задължава тази "титла"?

- Иновациите в училището бяха въведени първо в специалността "Мехатроника" през учебната 2017/2018 г. Резултатите на учениците показаха, че това e много работещ модел и естествено го приложихме и в другата специалност "Компютърни мрежи" за учебната 2018/2019 г. За предстоящата 2019/2020 г. в момента се подготвят документи и се обмисля коя от специалностите в гимназията да бъде новата иновативна, по която да бъдат обучавани бъдещите осмокласници от нашето училище.

От учебната 2017/2018 година ние сме със статут на иновативно училище със създадена база данни на уроци, свързани с всяка отделна дисциплина. Във всеки урок, представен от колегите, са застъпени социални компетенции като набиране, търсене и управление на информацията, комуникативни компетенции, отсяване на грешната от невярната информация.

Най-хубавото за колегите при представянето на своите иновации е, че имат свободата да направят часа такъв, какъвто те преценят и няма на кого да се сърдим, ако не си вършим добре работата.

- Бизнесът има големи очаквания от обучаването на кадри в професионалното училище. Как ПГМЕЕ ще отговори на тези очаквания?

- Пред нас – екипът на училището, стои решаването на голям проблем - да задоволим очакванията на бизнеса и желанието на детето и родителя едновременно. Работодателите търсят специалисти, които да имат познания и умения – да могат да комуникират, да могат работят в екип, да могат решават проблеми, да бъдат добри специалисти. Именно тези модели за развитието на социални компетенции или така наречените "меки умения" са свързани с иновациите в нашето училище. Тук е мястото да споделя добрия ни успех с проект "Домино", реализиран с подкрепата на Министерство на образованието и Българо-швейцарската камара. Именно този проект ни даде самочувствието, че сътрудничеството между училището и бизнеса или т.нар. учене чрез работа е добрата формула на успеха.

- Какво могат да учакват от Вас родителите и семокласниците, които сега завършват и им предстои да избират, къде да продължат образованието си?

- Ние като училище заедно с бизнеса сме изправени и пред ново предизвикателство, а именно новата ни специалност "Авиационен техник", но благодарение на Община Бургас в лицето на кмета на Бургас Димитър Николов, тя ще бъде факт за следващата учебна 2019/2020 годиа и ще ни даде възможност да обучаваме нашите ученици в съответствие с европейските регламенти.

ПГМЕЕ е едно от първите в България учебни заведения, в които ще бъде приложен инструментът "SELFIE" (самооценка на ефективното обучение чрез насърчаване на използването на иновативни образователни технологии). 76,7 млн. ученици и учители от 250 000 училища в ЕС ще могат да се възползват от него. Той стартира на 24-те езика на ЕС, като ще последват и други езикови версии. Целта на Европейската комисия е до края на 2019 г. инструментът да достигне до 1 млн. ученици, учители и директори на училища. Този план на действие следва да подобри цифровите умения в Европа и да подкрепи новаторското използване на цифрови технологии в преподаването и ученето.

- Ако трябва да дадете съвет на някого, който се лута и се чуди какво да избере, за да бъде в крак с времето и след 10 години, какво ще го посъветвате?

- Скоро почетох нещо много интересно: "Винаги трябва да си готов да научиш нещо ново. Може да започнеш някъде работа с една нагласа, но скоро да осъзнаеш, че не знаеш нищо и трябва да учиш. Така че първото нещо е да се научиш да учиш. Това е основно умение и не е ограничено само докато сме в училище...". Така, че успехът се дължи на това да учиш, за да можеш.