Класните стаи ще останат празни до 29-ти март

Класните стаи ще останат празни до 29-ти март

Регионалното управление на образованието във Варна излезе с препоръки към родителите. Заради въведеното извънредно положение от 13-ти март, университетите, училищата и градините са затворени до 29-ти март. Учебният процес ще се извършва чрез онлайн платформи.

"Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепаи в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат изпозвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са електронни варианти на учебници, електронно четими учебници, както и електронни ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения. Един от положителните резултати на дигитализацията е подобрения обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност", пише в препоръката на РУО - Варна.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

- Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

- Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

- Подгответе налично електронно устройство и при възможност - свързване с интернет;

- Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят.

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

- Обсъждайте с детето си кави са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им;

- Насърчавайте детето да бъде активно;

- Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние;

- Съдействахте на по-малките деца с нличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ;

- Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници;

- Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заеднона-доброто решение.