Ремонтите ще бъдат финансирани от бюджета на АПИ. Снимка Архив

Ремонтите ще бъдат финансирани от бюджета на АПИ. Снимка Архив

С 1 345 000 лева ще ремонтират 117 километра път в област Бургас. Агенция "Пътна инфраструктура" стартира тръжна процедура за изработването на технически проекти при основния ремонт на над 117 километра републикански пътища в област Бургас. Въз основа на проектите, които ще бъдат направени, след това ще се рехабилитират 59 км от пътя Царево - Малко Търново, близо 25 км от пътя Босна – Визица, около 22 км от пътя Росен - Веселие – Ясна поляна и близо 12 км от пътя Ново Паничарево – Ясна поляна. Общата индикативна стойност на поръчката е 1 345 000 лева без ДДС. Средствата са от бюджета на АПИ.

Обществената поръчка е в 4 обособени позиции:

- Обособена позиция №1: път ІI-99 Царево – Малко Търново от км 58+000 до км 117+000, обща дължина 59 км. Индикативната стойност е 710 хиляди лева без ДДС;

- Обособена позиция №2: път ІIІ-907 (Маринка - Звездец)-Визица-(Царево-М.Търново) от км 0+000 до км 24+781, обща дължина 24,781 км. Индикативната стойност е 295 хиляди лева без ДДС;

- Обособена позиция №3: път III-992 Росен - Веселие - Ясна поляна от км 0+000 до км 21+676, обща дължина 21,676 км. Индикативната стойност е 220 хиляди лева без ДДС;

- Обособена позиция №4: път ІІІ-9009 Ново Паничарево - Ясна поляна от км 0+000 до км 11+885, обща дължина 11,885 км. Индикативната стойност е 120 хиляди лева без ДДС.

Бъдещите изпълнители ще извършат инженерно-геоложки проучвания и геодезически замервания, конструктивно обследване на съоръженията и ще изготвят технически проекти за основен ремонт на пътните отсечки. С изработените проекти ще бъдат уточнени необходимите ремонтни дейности и тяхната индикативна стойност.

Кандидатите могат да подават офертите си до 17.30 часа на 6 декември т. г.