Регистриран е срив при чуждите граждани - с 65.7%, докато при пренощувалите българи е отчетено увеличение - с 56.0%. Снимка Архив Черноморие-бг

Регистриран е срив при чуждите граждани - с 65.7%, докато при пренощувалите българи е отчетено увеличение - с 56.0%. Снимка Архив Черноморие-бг

През септември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Бургас са функционирали 516  места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 33.2 хил., а на леглата - 80.1 хиляди. В сравнение със септември 2019 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 21.7%, а на леглата в тях с 31.6%, съобщиха от Националния статистически институт.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през септември 2020 г., е 703.6 хил., или c 47.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като намаление на нощувките се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди, с 4 и 5 звезди и с 1 и 2 звезди съответно с 59.1, 48.0 и 25.1%.

През септември 2020 г. в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 85.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 51.1% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 10.5% от нощувките на чужденци и 20.7% - на български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 4.4 и 28.2%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през септември 2020 г. намаляват с 31.6% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достигат 166.2 хиляди. Регистриран е срив при чуждите граждани - с 65.7%, докато при пренощувалите българи е отчетено увеличение - с 56.0%. От всички пренощували лица 36.2% са чужденци, като по-голямата част от тях (83.9%) са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 5.3 нощувки. Пренощувалите българи са 106.1 хил., като 53.7% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.5 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2020 г. е 31.1% като намалява с 9.5 процентни пункта в сравнение със септември 2019 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 37.9%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 24.3%, и с 1 и 2 звезди - 22.0%.