Извънредната докладна записка е внесена от председателя на ОбС Севдалина Турманова. Снимки ГЕРБ

Извънредната докладна записка е внесена от председателя на ОбС Севдалина Турманова. Снимки ГЕРБ

С 50% ще бъдат намалени таксите за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение в Бургас. Това касае юридически лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи по реда на Наредбата за рекламната и информационната дейност на територията на община Бургас. Това са част от предложенията на съветниците от ГЕРБ, което бе прието на днешната сесия на местния парламент.

Извънредната докладна, внесена от председателя Севдалина Турманова и колегите й Георги Дракалиев, арх. Петър Статев, Красимира Маркович и Веселин Пренеров, ще донесе още облекчения и подкрепа за местния бизнес и за провеждането на събития на територията на община Бургас. Това ще бъдат поредните антикризисни мерки към вече приетите други на предходни сесии на Общинския съвет в морския град.

Гласувано бе в срок от 2 месеца, след отмяна на обявено от НС извънредно положение да се намали с 20% такса за поставяне маси на открито в община Бургас. Това касае лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на обекти по чл.56 от ЗУТ, както и собствениците на обекти по отм. чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ, които към 13.05.2020 г. нямат задължения към Община Бургас.

Друга важна мярка, приета днес е, пропорционално намаляване на цените на услуги, които се събират от общинските предприятия, за ползване на стопанисваните от тях обекти, съразмерно с въведените със Заповед на министъра на здравеопазването ограничения за заетост на местата, отнесени към общия капацитет на помещението или съоръжението.

Съветниците от ГЕРБ предложиха да бъдат намалени с 50%  таксите за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение. Това касае юридически лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи по реда на Наредбата за рекламната и информационната дейност на територията на община Бургас,

В пълния текст на предложението от докладната се казва: „за частта (страните) от разрешените позиции, за които са налице отпаднали рекламни кампании и/или прекратени договори, вследствие на създалото се извънредно положение и които към датата на подаване на искането, са покрили всички задължения към община Бургас до 01.03.2020 г. За страни, които са заети само за един рекламен период (15 дни) се начислява 50% от месечната такса.

В докладната бе акцентирано, че освобождаването от такса става по искане на фирмите, в полза на които са издадени разрешителните, след констативен протокол, че на съоръжението няма поставена търговска реклама.

Галерия