Таза изглежда ремонтирата улица Тодор Павлов сега. Снимки Община Средец

Таза изглежда ремонтирата улица Тодор Павлов сега. Снимки Община Средец

С близо четири милиона лева ремонтираха основни улици в Средец през последните две години. Част от средствата са по оперативни програми и от държавния бюджет, другите са от бюджета на Общината.

През 2018 година бе извършен основен ремонт на улиците "Дунав", "Георги Кирков", "Тодор Павлов" и част от "Димитър Благоев" със средства от бюджета на Община Средец, които възлизат на 317 650 лева. Обновяването на частта от "Димитър Благоев" е в процес на изпълнение.

Над 3 млн. лева са инвестирани през 2019 година за основна рехабилитация на улиците в Средец.

Извършена бе реконструкция и рехабилитация на улиците "Васил Коларов ", "Димитър Благоев", "Лиляна Димитрова“ със средства от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Стойността на проекта е 1 638 311,59 лева.

От бюджета на Общината бяха разходвани 474 600 лева за основен ремонт на улица "Христо Ботев".

Рехабилитацията и реконструкция на улица "Цвятко Радойнов" в Средец тече в момента. Тя става факт благодарение на допълнителен трансфер на целеви разходи, които Общината получи с постановление №165 на Министерски съвет от 14-ти август 2018 година. Сумата, която е предвидена за ремонта на тази улица от държавния бюджет е в размер на 1 185 616,26 лева.

В капиталовата програма на бюджета на Общината за настоящата година са заложени и 265 604,58 лева. Те са за сновен ремонт на част от улица "Панайот Хитов" и кръстовището при градски площад "Малчика". Реконструкцията е в процес на изпълнение.

Галерия