Размера на санкцията бе коментиран по време на заседание на Комисията по благоустройство и комунални дейности към Общинския съвет. Снимка ОбС Варна

Размера на санкцията бе коментиран по време на заседание на Комисията по благоустройство и комунални дейности към Общинския съвет. Снимка ОбС Варна

Над 116 000 лева са наложените глоби на почистващата фирма във Варна за последните три месеца, но санкциите няма да решат проблемите със сметопочистването и сметоизвозването. Необходимо е повишаване на общественото съзнание и гражданския контрол по този въпрос, бе изтъкнато на днешното заседание на Комисията по благоустройство и комунални дейности към Общинския съвет, на което беше обсъдена ситуацията със сметосъбирането. В дискусията се включиха членове на местния парламент, служители на Община Варна и на районните администрация, както и представители на почистващата фирма.

Зам.-председателят на Общинския съвет и председател на комисията Христо Атанасов открои две слаби места в сметоизвозването и сметопочистването. Едното от тях е липсата на стиковка между големия камион, който извозва боклука, и помощното камионче, почистващо след него около контейнерите. Другият проблем е липсата на датчик, който да отчита кога съдът е пълен.

Новата автоматизирана система за събиране на битови отпадъци работи активно, бе съобщено по време на заседанието. Специализираните автомобили тип "Норд" са на 12-часови смени, за да се осигури 24-часов непрекъснат режим. Към шофьора ще се присъедини общ работник с оглед подобряване хигиената около контейнерите, защото нерегламентираното замърсяване, дори когато съдовете са празни, остава проблем, заяви пред съветниците Ивелина Петкова, еколог в почистващата  фирма „ЗМБГ“ АД. По думите й друг голям проблем са едрогабаритните отпадъци. Вместо два пъти седмично те ще се извозват ежедневно. "По отношение на растителните отпадъци сметопочистващата фирма е длъжна по договор един път седмично да ги извозва, но ще се увеличи честотата на извозване, поне в летните месеци", допълни Петкова.

Над 5 000 са поставените нови съдове на територията на община Варна, като подмяната на контейнерите продължава, заяви Тодор Колев, директор на дирекция "Екология и опазване на околната среда". Част от контейнерите вече са били обект на посегателства и вандалски прояви.

"Има и много умишлени палежи. В район "Приморски" на 1 юни има запалени над 20 съда. Ние по договор трябва в рамките на 24 часа да ги подновим с нови“, допълни Петкова.

Тя увери, че въпросът с тротоарните кошчета, при които има много голямо забавяне в доставките, ще бъде решен. "Проектът е одобрен. Заради завишените цени на материалите сме на етап договаряне", поясни екологът.