Постройките са на агенция Митници

Постройките са на агенция Митници

Три сгради на агенция "Митници" в Бургас с отпаднала необходимост ще бъдат съборени. Те са строени през 1935 година. Представляват ниски постройки тип навес и са били използвани от митническата конна стража, научи "Черноморие". Постройките са собственост на агенцията, а земята под тях - на ВиК.

Със своя решение Министерски съвет обяви трите сгради - публична държавна собственост, за частна държавна собственост и даде съгласие за премахването им по реда на Закона за устройство на територията. Те се намират на булевард "Александър Батенберг" № 5 и са с обща застроена площ 132 кв. м. Обектите не се ползват за нуждите на митническата администрация повече от 20 години. Същите са негодни и опасни за обитаване, застрашени са от самосрутване и са с напълно компрометирана конструкция, сочи установеното фактическо състояние в конструктивно отношение от извършен оглед на място от строителен инженер. Конструктивно е невъзможно да се реконструират и възстановят и няма възможност за продължаване на експлоатационната им годност. Средствата, необходими за премахването на сградите, са осигурени от бюджета на агенцията за 2020 г.