Съдия Росица Темелкова издаде заповед с мерки за безопасен достъп в палатата. Снимка Архив Черноморие-бг

Съдия Росица Темелкова издаде заповед с мерки за безопасен достъп в палатата. Снимка Архив Черноморие-бг

Съдебната палата в Бургас отваря врати от 14-ти май, но влизането вътре ще стана с маски и ръкавици. Съдия Росица Темелкова - председател на Окръжен съд - Бургас, в качеството на стопанин на сградата на Съдебна палата, издаде запевод с мерки за безопасен достъп в палатата. Заповедта е във връзка с решение от 12-ти май на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, с което са приети Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия.

"Съдебната палата отваря врати от 14-ти май, но създавайки правила на достъп, нашата цел не е да ограничаваме правото на гражданите до правосъдие, а да осигурим безопасни условия на труд за съдиите и съдебните служители и сигурност за обществеността. Всички предприети мерки в Съдебна палата – Бургас ще бъдат своевременно актуализирани, съобразно епидемиологичната обстановка в страната. Нека бъдем отговорни за собственото си здраве и живота на останалите", каза съдия Темелкова. "Участниците в съдебните процеси ще имат възможност да разглеждат делата си в срок и се надявам, да няма струпване на много хора в първите дни от отварянето на съдилищата", допълни съдия Темелкова.

Влизането на гражданите в Съдебна палата - Бургас ще става задължително с маски и ръкавици. В палатата няма да бъдат допускани лица с външна симптоматика на заразяване, например с температура, кашлица. Достъпът се разрешава, освен на работещите в сградата, на страните, процесуалните представител, свидетелите и вещите лица по делата и на адвокати и граждани за извършване на справки по дела или за получаване на административни услуги. В Съдебна палата – Бургас се въвежда еднопосочно движение, като качването по етажите да става единствено по дясното стълбище, а слизането и излизането от сградата по лявото стълбище. Ще бъдат поставени указателни табели. Съдебната охрана ще пропуска участниците по съответното дело 10 минути преди обявения начален час. Изчакването следва да става пред сградата при спазване на дистанция от 2 метра, съгласно указанията на здравните органи. Публичността по делата временно ще бъде ограничена, като няма да бъдат допускани да присъстват журналисти, стажанти и друга публика.

При възможност съдебните състави по наказателни дела ще гледат  мерки за неотклонение, делата по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест, съдебните производства във връзка с изпълнението на наказанията, при които обвиняемите, подсъдимите или исканите лица са задържани, дистанционно, чрез видеоконферентна връзка със Затвора – Бургас.