СЪОБЩЕНИЕ

Община Бургас съобщава, че Областния управител на Област Бургас е възложил изработване на планове на новообразуваните имоти /ПНИ/ на следните местности и селищни образувания:

 

  • с.о. „Шилото 1“ в землището на кв. Горно Езерово;
  • с.о. „XI-та шахта“ в землището на кв. Горно Езерово;
  • м. „Сухото дере“ в землището на кв. Банево;
  • с.о. „Бадемите“ в землището на кв. Рудник;
  • м. „Сметището“ в землището на кв. Рудник,

 

както и предстоящото възлагане на ПНИ на:

 

  • м. „Конуса“ в землището на кв. Рудник;
  • м. „Пръстницата“ в землището на с. Брястовец;

 

Всеки гражданин, който притежава документи, с които да удостовери правото си на ползвател или собственик на имот или имоти в цитираните местности и селищни образувания, моля в най-кратък срок от настоящето съобщение да предоставите бележки, документи и доказателства за придобито право на ползване, респективно придобито право на собственост върху ПИ.

Документите, които притежавате може да предадете в сградата на Община Бургас, ет.4, стая №401, всеки вторник и четвъртък от 09:00ч. до 12:00 и 14:00 до 17:00ч. или да изпратите сканирани оригинали на притежаваните документи на инж. Валентина Кръстева – гл. специалист в отдел УП и на инж. Калина Георгиева – гл. експерт в отдел УП, както и на дадените по долу имейли. Цялата информация ще бъде предоставена на проектантския екип, който изготвя плановете на новообразуваните имоти.

При необходимост от допълнителна информация лица за контакти:

инж. Калина Георгиева – гл.специалист в отдел „Устройствено планиране“

тел: 056/907 289, e-mail: [email protected]

инж. Валентина Кръстева – гл.специалист в отдел „Устройствено планиране“

тел: 056/907 289 e-mail: [email protected]

ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“