76,02% бе избирателната активност на местния референдум

76,02% бе избирателната активност на местния референдум

С 73,3% жителите на град Обзор и селата Баня, Приселци, Раковсково, Емона, Паницово и Козница решиха - искат да се отделят от община Несебър и да са самостоятелна община. Това сочат резултатите от проведения на 28-ми февруари местен референдум. На него 2139 избиратели можеха да упражнят правото си на глас и да отговорят на въпроса: "Подкрепяте ли предложението за обособяване на нова община с център град Обзор, състояща се от населените места - град Обзор, села Баня, село Приселци, село Раковсково, село Емона, село Паницово, село Козница?".

Изборният ден приключи при рекордна активност - 76,02%, което прави 1626 гласували. С "да" са отговорили 73,37% или 1193 избиратели. С "не" на въпроса са отговорили 404 гласоподаватели.

Общинската избирателна комисия в Несебър ще излезе с решение, което ще изпрати до ЦИК и до Областна управа Бургас. Решението може да бъде оспорвано пред Административния съд в седемдневен срок. След като той изтече, Общинският съвет в Несебър трябва да оповести решението на ОИК чрез публикация в регионална медия. Следващата стъпка е областният управител на област Бургас Вълчо Чолаков да изпрати преписката  с документите от проведения референдум до Министерството на регионалното развитие и благоустройството и до Министерски съвет, които трябва да вземат окончателното решение.