За улова на птиците мъжът използвал кафези. Снимки РИОСВ Бургас

За улова на птиците мъжът използвал кафези. Снимки РИОСВ Бургас

Експерти от РИОСВ - Бургас съвеместно със служители на полицията са установили при проверка лице, което улавя птици с мрежа в квартал Банево. Проверката е направена по сигнал,за незаконен улов на диви пойни птици от разред "Врабчоподобни". Мъжът използвал за примамка кафези. Намерени са хванати 3 щиглеца, обикновено конопарче и зеленика. Всички изброени видове са защитени и включени в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. Съставен е акт за установеното административно нарушение, а незаконно притежаваните защитени видове птици са конфискувани и освободени на подходящо място в околната среда.

Законът за биологичното разнообразие предвижда при подобни случаи глоба в размер от 100 до 5000 лева за физически лица.

Галерия