Ако задлъжнялостта ви притеснява и стресира, а кредитът за вас е бреме, има няколко съвета за бързо погасяване на задълженията. Снимката е илюстративна

Ако задлъжнялостта ви притеснява и стресира, а кредитът за вас е бреме, има няколко съвета за бързо погасяване на задълженията. Снимката е илюстративна

Развитието на кредитната индустрия, появата на нови кредитни продукти, включително на отпускани лесно, бързо и изцяло онлайн заеми, повече за които може да прочетете тук https://cashonline.tbibank.bg/, финансовата криза и ред други причини водят много потребители до системно теглене на кредити. Част от тях намират това за нормална практика и не се притесняват от живот на кредит, други биха желали да погасят дълга си възможно най-бързо. Ако задлъжнялостта ви притеснява и стресира, а кредитът за вас е бреме, от което бихте искали да се освободите възможно най-скоро, може да последвате тези съвети за бързо погасяване на дълга.

1. Изгответе списък със задълженията си и план за погасяване на заемите

Започнете с изчисляване на дължимите средства. Опишете отделно всеки заем, който имате, като включите остатъка по главницата, лихвата, размера на вноската, падежа и срока. Така ще имате ясна нагледна представа каква обща сума дължите, а това е първата стъпка към бързото погасяване. Помислете какви възможности имате за повишаване на дохода си, за да осигурите повече средства за погасяване на кредита. Ако разполагате със свободно време, потърсете допълнителна почасова работа. Може да се опитате да предоговорите и заплатата си. Друг източник на доходи са вещи, имоти, земи, които притежавате, но не използвате. Продажбата или отдаването им под наем ще ви осигурят отлична сума, с която по-бързо да погасите заема.

2. Преразгледайте бюджета си и най-вече разходната му част

Заличете от разходната част всичко, което не е от първа необходимост. Оставете само базовите разходи и не се изкушавайте да харчите средства за нещо, което е извън тях.

3. Обмислете дали сега е моментът да спестявате

Ако въпреки кредитите имате банкови спестявания или инвестирате, преценете добре доходността им. В повечето случаи доходите, които ви носят спестяванията или инвестициите, са по-ниски от разходите по кредита, което оправдава изплащане на кредита с наличните ви спестявания. Ще заплатите по-малко лихви и по този начин ще освободите повече от бъдещите си средства, за да ги инвестирате, както желаете.

4. Потърсете начин да подобрите условията по кредита

Съществуват различни варианти, които да обсъдите с банковата финансова институция, отпуснала заема. Може да коментирате предоговаряне, което да намали срока на кредита и размера на вноската. Рефинансирането и обединяването на задълженията също са добри варианти за по-бързо погасяване на заеми, ако предлагат по-добри условия, които ще доведат до по-ниска месечна вноска, по-ниска лихва и други ползи, позволяващи бързо връщане на кредита.