Хората в селото се оплакват от лошото състояние на улиците. Снимка БСП Бургас

Хората в селото се оплакват от лошото състояние на улиците. Снимка БСП Бургас

Общинският председател на БСП – Бургас Живко Господинов и общинските съветници от групата на социалистите в местния парламент Мадлен Мутафян и Чанко Мирчев проведоха срещи с жители на село Брястовец.

Жителите на населеното място обърнаха специално внимание на необходимостта от осигуряване на финансиране в Бюджет 2024 г. на Община Бургас за проектиране, изготвяне на КСС за ремонт на ул."2- ра" и ул."3-та" в селото. Общинските съветници входираха питане до кмета на общината относно разрешаването на поне част от съществуващите с инфраструктурата проблеми.

В документа са посочва, че приоритетно при срещите, основна тема, която се поставя за разискване е ремонт, рехабилитация, поддръжка на инфраструктурните съоръжения и асфалтовите настилки.

„Необходимостта от подобряване на инфраструктурата по селата е многократно поставяна за обсъждане и разрешаване като проблем от страна на общинските съветници от различни групи. При срещите ни с жители на село Брястовец остро ни се поставя въпроса за състоянието на улиците в селото. Живущите с които се срещаме и кмета на селото се надяват след дългогодишно отлагане и в тяхното населено място да се ремонтира поне по – една улица на година. Хората са на мнение, че най наложителен е ремонта на ул."2-ра" и ул."3-та" в село Брястовец, Община Бургас. Разбира се, за да се осъществи ремонт на уличната настилка следва да се изготви проект, количествено- стойностна сметка и съобразно това да се предвиди и реда за възлагане, както и залагане на средствата в бюджета на Общината за 2024 г.", се казва още в питането, изпратеното от общинските съветници от БСП до кмета на Община Бургас.