Съветниците от ГЕРБ настояват за устен отговор на поставените въпроси. Снимка Лина Главинова

Съветниците от ГЕРБ настояват за устен отговор на поставените въпроси. Снимка Лина Главинова

Съветници от групата на ГЕРБ в ОбС - Бургас са входирали питане до кмета на общината Димитър Николов във връзка с подписката с искане за въвеждане на райони и пряко избиране на районни кметове в Бургас. Началото й бе поставено днес от представители на Инициативния комитет - Даниела Божинова, Живко Табаков, Иво Баев, Митко Иванов, Стоян Грозев.

Под питането до кмета Николов са се подписали - Калояно Живкова, Тодор Колев, Димитър Людиев, Веселин Пренеров, Петко Георгиев, Димчо Грудев. В него те поставят шест въпроса на които искат устен отговор. Първият е: "Какви са изискванията за въвеждане на районно деление в големите градове?". Съветниците питат още: "Ако се въведе районно деление следва ли всеки район (районен кмет) да има своя администрация и тя как се структурира?", "Районният кмет разполага ли със самостоятелен бюджет, първостепенен или второстепенен разпоредител с бюджет е?" и други.