Увеличението на заплата на кмета Димитър Николов е с 180 лева. Снимки Лина Главинова

Увеличението на заплата на кмета Димитър Николов е с 180 лева. Снимки Лина Главинова

Съветниците гласуваха новата заплата на кмета на община Бургас Димитър Николов. От 1-ви февруари основното му месечно възнаграждение става 1 980 лева. Докладната записка с предложението за промяна на заплатата е на председателя на ОбС от мандат 2019-2023 Севдалина Турманова. То се базира на промяната на минималната месечна заплата, която от 1-ви януари 2020 година стана 610 лева. Със свое решение от 23-ти февруари 2016 година местният парламент е гласувал заплатата на кмета в размер на 1 800 лева. В изпълнение на разпоредбите на нормативните актове Севдалина Турманова предлага на колегите си за гласуват новото месечно възнаграждение на кмета на община Бургас. Средствата за това са заложени в проекта за бюджет на Общината за настоящата година. 

Докладната за повишаване на заплатата на кмета бе подкрепена с 45 гласа "за", 2 "против" и 0 "въздържал се". Така заплатата на кмета Димитър Николов става 1 980 лева от 1-ви февруари 2020 година и се начислява допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1% върху основното месечно възнаграждение, което да се променя за период от една година.

Галерия