Съветниците подкрепиха само точка първа от докладната на Табаков. Снимка Лина Главинова

Съветниците подкрепиха само точка първа от докладната на Табаков. Снимка Лина Главинова

Без плаж за нудисти в Бургас. Това решиха общинските съветници на заседание на местния парламент, което се проведе днес. Докладната записка, входирана от независимия съветник Живко Табаков, касаещ плажа "Атанасоовска коса - 2", разбуни духовете и разгорещи дебатите в залата.

Табаков предложи на колегите си да делегират право на кмета на Община Бургас Димитър Николов да кандидатства пред Министерството на туризма за предоставяне на възможност за стопанисването на ивицата. Той предложи още на плажа да бъдат обособени зони за нудисти, както по времето на социализма е имало "Евин" и "Адамов" плаж.

"Дава съгласие, при отказ от страна на държавата за безвъзмездно стопанисване на плажна ивица "Атанасовска коса - 2", да бъдат заложени средства, в размер на 40 000 лева, в бюджета на Община Бургас за 2019 г. за участие в процедура по предоставяне под наем или концесия на плажната ивица; Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите фактически и правни действия за участие в процедурите", пише още в докладната записка на Живко Табаков.

"Атанасовска коса - 2" граничи с ивицата "Атанасовска коса - 1", която е отдадена за стопанисване. Според изискванията, трябва да има спасителен пост на всеки 100 метра. Става въпрос за много пари. Може би трябва да се помисли за стопанисване на малка част от "Атанасовска коса - 2" и да се има предвид, че достъпа до там е рестриктивен - след бариерата за Солниците не се допускат автомобили", заяви Николай Иванов от ГЕРБ.

"Дошло време отново да се обособят такива зони за нудисти, но трябва да внимаваме, за да има социална и полова равнопоставеност. Не трябва да дискриминираме жените, които ходят с бански тип "монокини", допълни съветникът от ГЕРБ Веселин Пренеров.

Колегата му от същата група д-р Антонио Душепеев предложи докладната записка за бъде гласувана точка по точка. Така съветниците приеха само първото предложение от докладната на Живко Табаков - "Общински съвет – Бургас дава съгласие Община Бургас да участва в процедура за безвъзмездно предоставяне от страна на Министерството на туризма/Министерски съвет на плажна ивица "Атанасовска коса - 2" в землището на град Бургас". Тази точка бе подкрепена с 26 гласа "за", 4 "против" и 10 "въздържал се".

За точка втора от докладната - "Дава съгласие, при отказ от страна на държавата за безвъзмездно стопанисване на плажна ивица "Атанасовска коса - 2", да бъдат заложени средства, в размер на 40 000 лева, в бюджета на Община Бургас за 2019 г. за участие в процедура по предоставяне под наем или концесия на плажната ивица" гласуваха 10 "за", 10 "против" и 18 "въздържал се".

Точка трета - "Дава съгласие на територията на плаж "Атанасовкса коса - 2" да бъдат обособени зони за нудисти, "Евин" и "Адамов" плажове, като същите бъдат оградени и обозначени с информационни табели" бе гласувана по следния начин - 10 "за", 7 "против" и 23 "въздържал се".

И последната точка от докладната записка - "Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите фактически и правни действия за участие в процедурите" не бе подкрепена. За нея гласуваха 13 съветници "за", 5 "против" и 22 "въздържал се".

След като гласуваха четирите точки поотделно, накрая съветниците трябваше да гласуват цялата докладна с единствената приета точка в нея. Тя бе подкрепена с 30 гласа "за", 3 "против" и 11 "въздържал се".