Жалбата е входирана само от Константин Бачийски (вляво). Снимка Черноморие-бг

Жалбата е входирана само от Константин Бачийски (вляво). Снимка Черноморие-бг

Константин Бачийски жали решение на Общинския съвет в Бургас, което касае промяна в собствеността на път в местността "Росенец". Докладната записка бе входирана от кмета на Бургас Димитър Николов като извънредна точка в дневния ред на сесията, която се проведе на 28-ми април. Тя е свързана в промяна на собствеността на път от публична общинска в частна общинска собственост. Пътят води към имоти, които се свързват с Ахмед Доган - бивш лидер на ДПС и сега негов почетен председател. При първото гласуване докладната записка не бе приета, тъй като не събра нужните за целта две трети ог гласовете. Още на сесията първо Владимир Павлов от "Възраждане", а след това и Константин Бачийски от СЕК се обявиха против. По думите на кмета Николов промяната се налагала по искане на "Лукойл България", за да бъде направен път до нефтобазата им, а докладната била обвързана с проект на стойност 5 млн. лева за изграждане на пречиствателна станция в Рибарското селище.

"Голяма част от колегите дори не успяха да се запознаят с мотивите по докладната записка, защото тя бе от 47 страници и бе входирана в последния момент", обясни Бачийски. След като докладната не бе приета, председателят на ОбС Севладина Турманова даде 15 минутна почивка. След връщането в залата последва повторно прегласуване, в резултат на което докладната бе приета. Сега обаче Константин Бачийски жали решението. Той е подал жалба до областния управител Вълчо Чолаков. "Жалбата е от моя име. Направил съм го, водейки се от това, че всеки общински съветник полага клетва и работи в полза на хората", коментира в отговор на въпрос на "Черноморие" съветникът от СЕК.

По време на второто гласуване на сесията през април от петимата съветници на партията в ОбС само Бачийски гласува против. Двама гласуваха "въздържал се", другите двама гласуваха "за". Подкрепилите докладната - Кирил Начев и Георги Събев не присъстваха на пресконференцията на партията. До Бачийски бяха Христина Секлемова и Красимир Калудов. "Виждате, че ние тримата сме повече от двамата колеги", обясни Бачийски. Той обаче не отговори на въпроса на "Черноморие" има ли връзка с начина на гласуване на Начев и Събев по отношение на докладната и тяхното отсъствие от брифинга.

Жалбата на Константин Бачийски е свързана с процедурата на гласуване и законносъобразността на докладната записка.