Средствата за изграждане на спортната площадка да бъдат заложени в Бюджет 2019

Средствата за изграждане на спортната площадка да бъдат заложени в Бюджет 2019

Общинският съветник от групата на ГЕРБ Антон Берданков предлага Община Бургас да изгради спортна площадка на открито в парка на ж.к. "П.Р.Славейков“. За това той е внесъл докладна записка в Общинския съвет. 

"Спортът е един от най-ефективните методи за превенция на агресията и противообществените прояви в обществото и особено сред младите хора. Всяка инвестиция на Община Бургас в изграждане на спортни съоръжения ще стимулира физическата активност не само сред младежите, но и сред другите възрастови групи в нашия град. От друга страна, това ще допринесе за развитието на спорта в града и ще подобри здравословния начин на живот сред нашите съграждани", мотивира предложението си в докладната Берданков.

През последните няколко години сред приоритетите на Община Бургас е изграждането на спортни бази и площадки на открито на различни места в града. Осъществените инициативи в тази насока поставиха началото на постоянно растящата положителна тенденция - жителите на града да използват все по-често и масово спортните съоръжения на открито. От своя страна, това доведе до необходимостта от увеличаване на техния брой и изграждането на нови открити спортни площадки. 

"При срещите ми с граждани от ж.к. "П.Р.Славейков“ те споделиха желанието си в парк "Славейков“, да бъде изградена още една спортна площадка на открито", мотивира се общинският съветник. 

Към докладната записка той прилага презентация на идеята, снимка на местоположението, идеен проект /чертеж и схема на площадката/ и подписка на жители от ж.к. "П.Р.Славейков“.

Берданков предлага средствата за изграждане на площадката да бъдат заложени в Бюджет 2019 на Община Бургас.