Предстои стесняване на уличното платно в неремонтирания участък на улицата. Снимка Община Варна

Предстои стесняване на уличното платно в неремонтирания участък на улицата. Снимка Община Варна

Временна организация за движение ще бъде въведена от понеделник, 16-ти септември, с цел създаване на безопасен маршрут за пешеходци, които се движат в посока от улица "Ана Феликсова" през булевард "Цар Освободител" към близките учебни заведения. За целта ще бъде ограничено преминаването на товарни автомобили от булевард "Цар Освободител" до отбивката за паркинга при мебелен магазин "Мондо". Те ще могат да влизат и излизат става само от булевард "Трети март", съобщиха от дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване" в Община Варна. 

Предстои стесняване на уличното платно в неремонтирания участък на улица "Ана Феликсова" и обособяване на тротоар. Отделянето на пешеходната зона в габарита на улицата ще се осъществи посредством предпазен парапет. Преди въвеждане на временния режим на движение ще бъдат извършени неотложни ремонтни работи по уличната настилката, там където е необходимо. Ще бъде положена вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка, работи се и за осигуряване на улично осветление в участъка.

Основен ремонт на улица "Ана Феликсова" - в участъка от булевард "Трети март" до магазин "Мондо", бе извършен миналата година. В рамките на проекта са ремонтирани подземните комуникации, подменено е уличното осветление и бяха обособени нови места за паркиране. Дейностите са част от проект за благоустрояване на междублокови пространства в "Младост" - пространството, заключено между улица "Ана Феликсова", улица "Петър Алипиев", улицата западно от блок 17 и локалното на платно на булевард "Трети март".