Иван Несторов показва снимки на частично изградената ограда на Алепу. Снимка Лина Главинова

Иван Несторов показва снимки на частично изградената ограда на Алепу. Снимка Лина Главинова

Кметовете на общините Созопол и Царево - Панайот Рейзи и Георги Лапчев да издадат актове за спиране на строителните дейности в местностите "Алепу" и "Арапя". Разпоредителните писма ще им бъдат изпратени още днес от РДНСК. Това каза на брифинг Иван Несторов - началник на Дирекцията за национален строителен контрол. Служители на инспекцията са проверили издадените от двете общини документи за строежите в двете местности.

"Има констатирани нарушения при изграждането на временния път до вилно селище "Арапя", където са предвидени да бъдат построени 23 вилни къщи. Има проектна документация, но не са извършени отчуждителните процедури на имоти, които попадат в обхвата на временния път. Затова кметът на Царево трябва да издаде административен акт за временно спиране на строителството на пътя, докато не бъде завършен отчуждителния процес. След като бъде въведен в експлоатация пътя, може да продължи строежа на ваканционните къщички", обясни Иван Несторов. За този обект няма одобрени и проекти за ток и вода, а строителната площадка не е обезопасена. Затова фирмата, която извършва строителния контрол "Строй консулт" ООД ще бъде санкционирана. "Ако в рамките на една година на една и съща фирма са наложени три наказателни постановления, й се отмена лиценза", каза още началникът на ДНСК.

Глобата за пропуски от страна на фирмата за строителен контрол може да стигне до 100 000 лева.

Разпоредително писмо с указания за издаване на административен акт за временно спиране на строежа на Алепу ще получи и кметът на Созопол Панайот Рейзи. Проверката на служителите на ДНСК е установила, че няма строителна ограда на обекта и има пропуски в документацията за строежа на геозащитното съоръжение. "Строежът на Алепу трябва да спре, докато не бъде завършено геозащитното съоръжение и въведено в експлоатация", обясни Иван Несторов. Санкция ще бъде наложена и на надзорната фирма, която контролира този обект - "Костове и синове".

"И при двата обекта са констатирани отклонения на текстовете на Закона за устройство на територията или има частично налична техническа документация, но имат издадени разрешителни за строеж", поясни Иван Несторов.