Това е теренът, който ще бъде продаден с пряко договаряне. Снимка Слънчев бяг АД

Това е теренът, който ще бъде продаден с пряко договаряне. Снимка Слънчев бяг АД

"Слънчев бряг" АД ще продаде имот на Община Несебър върху който да бъде построена новата сграда на гимназията по туризъм. Решението е взето на Общо събрание на акционерите на "Слънчев бряг" АД. Става въвпрос за недвижим имот с площ 4 491 кв. м. Върху имота, който се намира в Слънчев бряг – запад, има сграда със застроена площ 3 032 кв. м, още една сграда с площ 153 кв. м, предназначена за склад, както и изпълнена детска площадка.

Продажбата ще се извърши чрез пряко договаряне с Община Несебър, в ценовия диапазон: не по-малко от 715 000 лева без ДДС и горна граница от 730 000 лева без ДДС, като преговорите да започнат от начална цена в размер на  730 000 лева. без ДДС. Според Решението на Общото събрание се допуска разсрочено плащане на цената до 1 година от сключване на сделката, както и на прихващане на задължения на "Слънчев бряг" АД към Общината. Със сделката се цели изграждане на нова гимназия по туризъм.

"Развитието на туризма в цялата община е немислимо без квалифицирани кадри, които да предлагат качествен туристически продукт. Туристическият бранш в региона от години изпитва остра нужда от специалисти, притежаващи професионални знания, умения и опит", коментира Златко Димитров, изпълнителен директор на "Слънчев бряг" АД.

По време на Общото събрание, акционерите са приели и останалите точки от Дневния ред на заседанието – отчетит и доклад на ръководството за 2019 г., одит и избор на нов одитен комитет и т. н.