Кметът на Бургас Димитър Николов (вдясно) благодари за гласуването на проекта за бюджет. Снимка Архив Черноморие-бг

Кметът на Бургас Димитър Николов (вдясно) благодари за гласуването на проекта за бюджет. Снимка Архив Черноморие-бг

След четири часа дебати, приеха бюджета на Бургас за 2022 година. Докладната записка с проекта, входирана от кмета на Бургас Димитър Николов, бе подкрепена с 37 гласа "за", 7 "против" и 1 "въздържал се". Шестима съветници отсъстват от днешното заседание на местния парламент.

Срещу докладната записка гласуваха седмината съветници от коалиция "БСП за България".

За първи път има забавяне с два месеца от приемането на бюджета на общината. Това е така, тъй като бе забавено приемането на Закона за държавния бюджет от страна на депутатите.

Макрорамката на бюджета е размер на 397 186 529 лева, в т.ч.: държавна отговорност - 163 772 479 лева, общинска отговорност - 159 414 050 лева, индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз - 74 000 000 лева.

Бюджетът за култура тази година е в размер на 2 983 800 лева, което е с 8.98% повече в сравнение с 2021 година.

Средствата за образование са 2 874 100 лева, за здравеопазване - 1 429 600 лева.