23 съветници подкрепиха бюджета на Община Варна за настоящата година. Снимки ОбС - Варна

23 съветници подкрепиха бюджета на Община Варна за настоящата година. Снимки ОбС - Варна

След двучасови дебати, приеха бюджета на Община Варна. Докладната записка на кмета на Варна Иван Портних бе подкрепена с 32 гласа "за", 16 "против".

Бюджетът, с който Община Варна ще разполага, е в размер 492,07 млн. лева. От тях 383,7 млн. лева са планираните общински и държавни средства, а останалите 108,37 млн. лева ще бъдат усвоени по европейски проекти и програми.

"Благодаря на всички, които подкрепиха бюджета за 2020 г., защото това означава подкрепа за развитието на Варна. В него са осигурени средства за образование, здравеопазване и социални дейности, култура, спорт. Този бюджет създава условия за спокойно и същевременно динамично развитие на града, както и за налагане на нов икономически профил на Варна, използвайки потенциала на университетите, на младите и образовани хора, които са истинския капитал на града ни", заяви кметът Иван Портних пред съветниците. Той допълни, че Община Варна ще  работи за привличане на инвестиции с висока добавена стойност, за развитие на икономическа зона и нови проекти с европейско финансиране.

За втора поредна година общината ще разполага с почти половинмилиарден бюджет. Същевременно данъчната тежест остава почти без промяна. Ежегодните налози, като данък сгради и такса смет, запазват размера си. Минимално увеличение има само на данъка при придобиване на имущества по възмезден начин, който не беше променян повече от 10 г.

От имуществени и други местни данъци се очаква да влязат в хазната 91,6 млн. лева. Най-голям дял заемат налозите върху недвижимите имоти и при придобиване на имущество – по около 32 млн. лева. Планираните постъпления от данъка върху превозните средства са в размер на 21,7 млн. лева.

Неданъчните приходи, заложени в бюджета, са в размер 76,7 млн. лева. От тях близо 42 млн. лв. са от общински такси, над 21,1 млн. лева от приходи и доходи от собственост, а над 4,8 млн. лева от глоби, санкции и наказателни лихви.

Основните приоритети, залегнали при разработването на финансовата рамка, са развитието на Варна като модерен, свързан и достъпен град с модерни квартали. По-силен растеж на местната икономика чрез осигуряване на зони за бизнес е другата голяма цел. Инвестициите в децата и младите хора, както и развитието на Варна като атрактивна туристическа дестинация също остават във фокуса на общината.

Галерия