В стачката се включват структурите на Агенцията в Бургас, Айтос и Руен

В стачката се включват структурите на Агенцията в Бургас, Айтос и Руен

Едночасова предупредителна стачка в структурите на Агенция за социално подпомагане ще се проведе на 12-ти декември от 10.00 до 11.00 часа. В нея ще се включат структурите в Бургас, Руен и Айтос. Служителите ще са на работните си места, като няма да обслужват граждани в посочения час.

Служителите на Агенцията ще стачкуват със следните искания:

- 30% увеличение на разходите за заплати с приемането на  бюджета за следващата година;

- Осигуряване на средства за защита и корекция на зрението на работниците и служителите на АСП;

- Актуализация размера на средствата за представително работно облекло;

- Промяна на класификатора на длъжностите в администрацията съдържаща преобразуване на правоотношенията на социалния работник от трудови в служебни и минимално изискване за образователна степен при назначаване – бакалавър.

По изчисления на Синдикат на административните служители "Подкрепа" е необходимо да бъдат осигурени средства в размер на 39,6 милиона лева и именно такъв ресурс настояват да бъде осигурен в ЗДБРБ за 2024-та. Не по-малко важно е след осигуряването на необходимите средства те да се разходват за нарастване на основната заплата на всички служители на АСП по съгласуван с и одобрен от синдикалните организации механизъм!

В АСП работят над 4600 души.

Работещите в Агенция за социално подпомагане ще отстояват исканията си до край и в случай, че не бъдат чути ще преустановят работа и ще обявят безсрочни стачни действия!