Областна управа Бургас е на 25-то място по размер на средната брутна заплата от общо 28 администрации в страната. Снимка Областна управа

Областна управа Бургас е на 25-то място по размер на средната брутна заплата от общо 28 администрации в страната. Снимка Областна управа

Служителите в Областна администрация Бургас са в готовност за безсрочни протестни действия заради Постановление на Министерски съвет от 3-ти април във връзка с увеличение на заплатите. Според заетите в сектора то е обидно и неадекватно, тъй като планираното увеличение не компенсира исторически натрупаната диспропорция в сравнение с другите администрации.

По официални данни на Министерски съвет за всички 28 областни администрации в страната Бургас е на 25-то място по размер на средната брутна заплата. След Бургас са единствено Монтана, Сливен и Ловеч. След планираното увеличение средната брутна заплата трябва да бъде малко над 1300 лева нето.

Областният управител Пламен Янев подкрепи служителите, които са отправили своите искания до Министерски съвет, тъй като областните администрации са второстепенен разпоредител с бюджетни средства към МС.  Освен това служителите ще потърсят подкрепа и от народните представители от 49-тото Народно събрание от МИР 2 за промени в Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС).

Ако не се постигне споразумение, служителите на администрацията ще предприемат безсрочни ефективни протестни действия. Част от тях включват преустановяване на организационно-техническата подготовка на предстоящите избори за народни представители за НС и за членове на Европейския парламент, както и преустановяване на работния процес по обслужване на граждани и регистриране на документи, както и всякаква съпътстваща дейност.

Служителите по трудово и служебно правоотношение в Бургас изразяват подкрепа към предявените искания и обявени стачни намерения на колегите си от Областна администрация на област София.