35 университета представиха на изложението в Бургас днес, организирано от консултантска агенция Едланта. Снимка Лина Главинова

35 университета представиха на изложението в Бургас днес, организирано от консултантска агенция Едланта. Снимка Лина Главинова