С патриотични песни, изпълнени от хора на ПГЕЕ Константин Фотинов, започна тържеството по случай 141 г. от освобождението на Бургас. Снимка Лина Главинова

С патриотични песни, изпълнени от хора на ПГЕЕ Константин Фотинов, започна тържеството по случай 141 г. от освобождението на Бургас. Снимка Лина Главинова