Около 30 фирми участваха в днешната борса, организирана от Бюрото по труда във фоайето на Културния дом. Снимка Лина Главинова

Около 30 фирми участваха в днешната борса, организирана от Бюрото по труда във фоайето на Културния дом. Снимка Лина Главинова