Децата на Созопол ще играят футбол на ново спортно игрище. Снимка Архив Черноморие - бг

Децата на Созопол ще играят футбол на ново спортно игрище. Снимка Архив Черноморие - бг

С нова функционална зона за спорт ще се сдобият гражданите в Созопол Ще бъде изградено игрище за футбол на малко поле. Община Созопол получи одобрение на проекта "Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в УПИ I, кв. 70 по плана на гр. Созопол, община Созопол". По проекта ще бъде обособена функционална зона за спорт и ще бъде изградено спортно игрище за футбол на малко поле. Спортната площадка е с размери 27,20/17,65м. Игралното поле е с размери 23,20/15,55 м, като около него се предвиждат ивици за обслужване и обхождане. Спортното игрище ще бъде покрито с каучукова настилка. Предвижда се премахване на старите, неотговарящи на изискванията за безопасност оградни пана и замяната им с ажурна метална ограда, монтирана върху ивичен стоманобетонен фундамент. Ще бъдат доставени и монтирани две футболни врати, съгласно изискванията за български държавен стандарт за безопасност. Изграждането на спортното игрище ще бъде обезпечено със сумата от 89 105,07 лева без ДДС безвъзмездно от Държавен фонд "Змеделие". С изпълнението на тази дейност град Созопол ще се превърне в по-привлекателно място не само за младите жители, но и за многобройните български и чуждестранни туристи. Изграждането на една безопасна, устойчива и с високо екологично качество среда, ще затвърди тенденцията за туристическия облик на община Созопол. Успоредно със спечеления проект, Община Созопол участва в конкурс национална кампания "Чиста околна среда – 2019г." на тема: "Обичам природата – и аз участвам", който се провежда всяка година и се финансира от МОСВ и ПУДООС. Срокът за входиране на заявленията беше до 15-и март. До края на месец април Общината очаква одобрение на поне едно от проектните предложения.

Един от проектите е "Благоустрояване на детска площадка "Кита" град Созопол". Проектът касае рехабилитация, благоустрояване и обновяване на обществени площи за широко ползване. Предвидено е обособяване на детски кът, обновяване на зоните за отдих и почистване и оцветяване на емблематичната за парка фигура – каменния кит-пързалка. Паркът е любимо място за отдих на стотиците гости, които идват в Созопол през лятото, намира се също в непосредствена близост до СУ "Св. св. Кирил и Методий“. Той е средищно място и за родителите с малки деца. Приносът на Община Созопол в проекта се отнася до няколко аспекта: демонтаж на компрометираните детски съоръжения и тяхното изнасяне от обекта, почистване на територията на обекта, доставка и монтаж на пейки и кошчета. Община Созопол подготвя и обявяването на конкурс за дизайн и оцветяване на каменния Кит – пързалка, дал името на парка. С тази фигура много вече пораснали жители от Созопол свързват своето детство. Ще бъдат монтирани и тройна люлка със смесени седалки, детско комбинирано съоръжение за катерене, пързаляне и колективни игри, интерактивна игра "Магазин" , двойна клатушка "Делфини" и игра "Дама", нарисувана върху настилката. Предвижда се и реконструкция на пясъчника. Стойността на проекта е 9967,71 лева.