Туристическа карта на Созопол е с първия сертификат за качество на картографско издание за българска черноморска община

Туристическа карта на Созопол е с първия сертификат за качество на картографско издание за българска черноморска община

Община Созопол е първата морска община със сертифицирана туристическа карта. Тя ще бъде представена на 14-и юни от 11.00 часа в зала "Киновидеоклуб" на народно читалище "Отец Паисий" в Созопол. Събитието ще предшества седмата Международна конференция по картография и географски информационни системи (ГИС), която ще бъде открита на 18-и юни в Културния център на Созопол. Тя се организира от Международната картографска асоциация (ICA), Българската картографска асоциация (БКА) и УАСГ – София в сътрудничество с Община Созопол и съорганизатори Военно-географската служба към Министерство на отбраната и Българският червен кръст. Проявата се провежда под почетния патронаж на Цвета Караянчева, председател на Народното събрание на Република България. В Созопол се очакват повече от 200 представители от над 30 държави.

Подготвяйки се за домакинството на престижния форум, Община Созопол възложи изработката и ще представи първата съвременна едромащабна туристическа карта, която е и единствения сертифициран картографски продукт за българска черноморска община. Картата разкрива туристическия потенциал на всички населени места в общината, най-вече в Странджа планина, а не само в общинския център. Тя е двулицева, билингва (на български и английски), издадена като дипляна в тираж 6000 броя, както и в стенен вариант, предназначен за рецепции на хотели и обществени места. Екземпляри от картата-дипляна ще бъдат предоставени на участниците в Международната картографска конференция, а след Созопол се очаква тя да бъде представена и във всички държави, членуващи в ICA.

Осъществяването на този пилотен проект позволява да се пристъпи към изработката на нов тип съвременни едромащабни професионални туристически карти за българските черноморски общини.