Учениците са с добро ниво на знания за начините за предпазване от СПИН

Учениците са с добро ниво на знания за начините за предпазване от СПИН

86% от ученици, които са участвали в анкета целяща да проучи нивото на здравни знания и нагласи сред тийнейджърите, знаят как да се предпазят от СПИН. Проучването е направено сред 168 ученици на възраст от 16-17 години от четири гимназии в Бургас - СУ "Иван Вазов", ПГЕЕ "Константин Фотинов", ППМГ "Акад. Никола Обрешков" и ПГРЕ "Г.С. Раковски". Анкетата е част от дейностите по Национална програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции 2017-2020 г. и е проведена от служители в Регионалната здравна инспекция в морския град.

Участниците в анкетата са отговаряли на 12 въпроса, свързани със СПИН/ХИВ. На първия въпрос - "СПИН се причинява от вируса на човешката имунна недостатъчност – HIV?". От всичките анкетирани ученици 78% отговарят правилно с отговор "да". На втория въпрос - "Заразяването с вируса на болестта СПИН най-често става по полов път". 97% отговарят правилно с отговор "да". На въпроса - "Можем ли да се заразим с вируса на болестта СПИН при кръводаряване?" правилно отговарят 79% от учениците, грешно 11% .

На въпроса - "При кои от посочените ситуации ИМА риск от заразяване с вируса на СПИН?" най-много от гимназистите - 98% посочват вагинален секс,  96% анален секс, 94% татуиране,пробиване на уши, обща спринцовка и обща самобръсначка, 25% мислят,че при орален секс има опасност от заразяване.

На въпроса - "При кои от посочените ситуации НЯМА риск от заразяване с вируса на СПИН?" 97% мислят, че при ползване на общ басейн няма риск от заразяване, 74% задават ухапване от комар. 48% знаят, че при употребата на общи прибори за хранене не могат да се инфектират, а 50% смятат така за целувката.

От анализа и интерпретацията на данните от проучването се установи добро ниво на здравни знания и нагласи за здравословно сексуално поведение.

Като обобщение се налага мнението, че е необходимо да се допълнят някои дефицити по проучваната тема ХИВ/СПИН - начини на предаване и заразяване, устойчивост на вируса в условията на външната среда, видове и честота на ППИ и др., като се подобри работата по дейности свързани със сексуалното, здравно възпитание на учениците от изследваната прицелна група. Това следва да стане, чрез подобряване на екипната работа провеждана от специалисти, обслужващи учениците - медицински специалисти, биолози, педагози, педагогически съветници, психолози, лекари и др. партньори работещи по проблема.